Landverraad, and Tyrannicide at LEDERER Regensburg on April 26, 2013 (cf photos)!

Landverraad – Vernietig de elite + Щенки (live)

Tyrannicide – Question & Circle A + Treehugger (live)